ผลงาน

PORTFOLIO

ลวดเชื่อมคมตัด DAICHIN NO.DCNI99B New Model

ลวดเชื่อมคมตัด DAICHIN NO.DC600W

ลวดเชื่อมคมตัด DAICHIN NO.DC66

ลวดเชื่อมคมตัดเหล็กหล่อ DAICHIN MIGWIRE NO.DC600M

ลวดเชื่อมคมตัด DAICHIN NO.DC600FC

ลวดเชื่อมก่อน/หลังชุบ DAICHIN NO.DCR-61 SB

ลวดเชื่อมพอกผิวเหล็กแข็ง DAICHIN NO.DS61G

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ DAICHIN NO.DC220

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ DAICHIN NO.DC220 SUPER

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ DAICHIN NO.DC220 SUPER HARD

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ DAICHIN NO.DC520

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ DAICHIN NO.DCW

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ DAICHIN NO.DCNI99

ลวดเชื่อมประสาน/แรงดึง DAICHIN NO.DC312

ลวดเชื่อมประสาน/แรงดึง DAICHIN NO.DIL312

ลวดเชื่อมประสาน/แรงดึง DAICHIN NO.DC29/9

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ DAICHIN NO.DC RE-COPY

ลวดเชื่อมซ่อม PRESS DIE DAICHIN NO.DIL11,12

ลวดเชื่อมชุบแข็ง DAICHIN NO.DKD11

ผลการ Test ลวดเชื่อม DAICHIN ประเภทต่างๆ

แผ่นชิม CARBON NITO

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนแม่พิมพ์(INSERT)