เกร็ดความรู้

KNOWLEDGE

Tungsten Welding Rods Tip Grinding Knowhow

Steels Chemical Composition

เทคนิคการใช้ลวดเชื่อม DAICHIN เชื่อมบนแม่พิมพ์โลหะ

ตารางธาตุต่างๆ ที่มีผลต่อเหล็กแม่พิมพ์รถยนต์

การเลือกใช้ URETHANE