เกี่ยวกับเรา

เรามีความชำนาญทางด้านด้านเคมี.การชุบด้านโลหะวิทยา.เทคนิคด้านการเชื่อม.แก้ไขงานเชื่อมต่างๆ.


ประวัติ

เอส แอนด์ วี มาเก็ตติ้ง  เริ่มก่อตั้งกิจการเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2539 ทางผู้บริหารและทีมงานก่อตั้งได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการเชื่อม ซ่อมสร้างแม่พิมพ์รถยนต์ จากกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์โดยตรงได้ให้ความรู้ถ่ายทอด การเทรนนิ่งจากหลายประเทศเช่น ญี่ปุ่นยุโรป เป็นต้น

จุดเด่นของ เอส แอนด์ วี มาเก็ตติ้ง เรามีความชำนาญทางด้านเคมี การนำเอามวลสารต่างๆมาประกอบในตัวลวดเชื่อม และการชุบด้านโลหะวิทยา พร้อมทั้งมีเทคนิคด้านการเชื่อม แก้ไขงานเชื่อมต่างๆให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ที่ทาง เอส แอนด์ วี มาเก็ตติ้ง ได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อนำเข้าลวดเชื่อมพิเศษ ซ่อมสร้างแม่พิมพ์รถยนต์ โดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเชื่อมโลหะวิทยาเคมี จากหลากหลายประเทศ นำเอาจุดเด่นของลวดเชื่อมแต่ละประเทศมาผสมผสาน จนได้เป็นลวดเชื่อมของเราขึ้นมาเอง เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้งานได้มีทางเลือกหลากหลาย นำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม คุณสมบัติเชื่อมง่าย แต่แฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งของตัวลวดเชื่อม สิ่งนี้จึงเป็นที่มาของสินค้าภายใต้ยี่ห้อ  ผลงานการตอบรับจากผู้ใช้งานในวงการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์รถยนต์ พบว่าได้รับ ความสะดวกและพึงพอใจกับการใช้ลวดเชื่อมมากกว่า 90%

ในอนาคตอันใกล้นี้ เรามีนโยบายขยายเปิดสาขาเพิ่มขึ้นในแต่ละภูมิภาคต่างๆ เช่นภาคตะวันออก จ.ปราจีนบุรี และ จ.ระยอง เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรองรับฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตอีกทางหนึ่ง

จากประสบการณ์ที่เราได้สะสมมา  เรามุ่งมั่นรักษาคุณภาพของสินค้า  และการบริการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาเมื่อลูกค้าต้องการความช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความพึงพอใจมากที่สุด ทางเราพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไปอย่างมั่นคง


S & V Marketing business group was established on 7th August 1996 and the management with founder team has been directly experiencing by practice in Die manufacturing and repairing field. They have been traveled around the world to find out world best resources of welding method and its material exists such as in Japan and European countries and more.

A prominent point of our firm is we are an expert of metallurgy. We know well how to implement which material into the welding rods, to make it has various specifications. As we have a tough experience of metal welding and its imperfection counter-measuring. We also have ability to put a solution out for customer whoever needs help excellently.

It has been almost 25 years ago from the beginning. Our firm has been traveled the world through many countries that has a different kind of welding material for automobile manufacturer. We have learned a lot of new metallurgy technologies. We adapt a strong point of them to our work until it become our own welding rods, to make it become more various and more properly. They were made with features that easy-to-use but yet with its perfectly welding hardness. This is the origin of ours products under the brand called . From a result of our survey, up to 90% of automobile die manufacturer customers are satisfied and felt convenient with our products.

In the short run, we are going to increase our agencies in different regions. For example, eastern district in Prachinburi and Rayong Etc. In order to meet costomer needs and response to a growing of customers in the future.

From the experience we have accumulated. We are driving for maintaining the quality of our products and services. We are always listening to customer’s voices to know how they are having problems. We are satisfying customer needs as much as we can. Also we are always ready to develop a better product and service for sure.


S&Vグループの営業会社は、経営者とチームが人世の中から日本やヨーロッパ  ー等の国々へ出張して溶接材と金型に関する専門的な訓練を受けて直接に経験を持って おり、その知識に基づいて1996年8月7日に当社は確立されました。

当社は立派に化学に関する専門的な知識を持っておりますから各種の母材毎に 適切な科学材料は何を入れたら良いのかは良く理解しており、あらゆる熱処理の影響を 考慮してご客様の仕掛品への被害を起こさないように溶接材と使用方法をみごとに 指示して対応しております。

確立時から現在まで約25年となった当社は、上述したように確立者は 世界を出張して経験して来ました。タイ国内に自動車産業会社のご客様の類似金型に 専用の溶接材を造る為に、その知識を活用して良い点を当社製品に反映しました。硬質が良くて使い安いような様々な溶接棒を開発してという自身商品を造りました。ご採用して頂いている自動車産業会社のご客様満足度の調査結果からすると90% の信頼性を持っている成績となっております。

完全に将来成長する予定のご客様と現在のご客様の依頼を対応出来るように全国へ販売窓口を増やして行きます。プラチンブリとラヨーン等の 例で、東部地区への顧客の将来と顧客の成長を応答します。

累積経験を仕事に反射した上で『優れた製品を造ろう!』という感想を持って品質を守って行きます。またはご客様の満足度を大事にしておりますので現場での問題解決やお問い合わせ等の方に出来るだけ一生懸命対応して行きます。その上にご客様のお声により、『いいサービス・いい品質』という調査結果がありますがいつまでもこの事を続けて 行ってまたそれよりもっと良くするつもりです。