NITO URETHANE SPRING

NITO URETHANE SPRING  สำหรับแม่พิมพ์รถยนต์

คุณสมบัติ

 • สามารถเลือกใช้ความแข็ง ตั้งแต่ 0 shore A ถึง 85 Shore D
 • มีความทนทานต่อการเสียดสีสูง
 • รับน้ำหนักได้มาก
 • รับแรงกระแทกได้สูง
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • ใช้งานในช่วงอุณหภูมิ -40°c ถึง 120°c ได้
 • นำไปใช้งานในน้ำได้
 • เป็นฉนวนไฟฟ้า
 • ทนทานต่อการกัดทำลายของโอนโซน
 • ทนทานต่อน้ำมันและสารเคมีหลายชนิด
 • ทนทานต่อรังสีแกรมม่าสามารถทำให้ชะลอการเผาไหม้ได้
 • ทนทานต่อการฉีกขาด
 • ไม่เสียรูปง่ายเมื่อถูกกดทับ / ทนทานต่อการบิดงอ